Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2011

Η ελληνική εκπαίδευση στην «ψηφιακή» εποχή #2;

Σε παλαιότερες αναρτήσεις για το «Νέο Ψηφιακό Σχολείο» (ενδεικτικά εδώ, εδώ) καταλήγαμε στο «ίδωμεν». Να όμως που, έστω και με ρυθμό χελώνας, κάτι προχωρά. Μια επίσκεψη στην πλατφόρμα Ψηφιακό Σχολείο, ίσως σας «πείσει». Το ίσως, επειδή τώρα προστίθεται το διαδραστικό (σελίδες html) υλικό… Δείτε, λ.χ. τη διαδρομή: Ψηφιακό Σχολείο > αριστερή στήλη: Κατάλογος Μαθημάτων> Κατάλογος Μαθημάτων > Α Γυμνασίου> επιλογή: Γεωλογία- Γεωγραφία (Α Γυμνασίου)> επιλογή (στην αριστερή στήλη): Ηλεκτρονικό Βιβλίο> Γεωλογία- Γεωγραφία Α Γυμνασίου-Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο) >κλικ: επιλογή ενότητας (πάνω δεξιά)> (…) Αν επιλέξουμε την Ενότητα Β3.1 Το νερό στη φύση, με κλικ στα αντίστοιχα εικονοσύμβολα έχουμε άμεση σύνδεση με το εκπαιδευτικό λογισμικό Γεωλογίας-Γεωγραφίας Α-Β Γυμνασίου (λίγο δύσκολα μια και πρέπει πρώτα να εγκατασταθούν κάποια πρόσθετα…), ένα 7λεπτο βίντεο για το νερό και τις χρήσεις του, πίνακες και διαδραστικούς χάρτες για τις μεγαλύτερες λίμνες στον κόσμο, on line ασκήσεις. Αρκετά νομίζω, και κρίμα που η σελ. 50 έχει τεθεί εκτός ύλης! Αν πάλι πάμε στη Φυσική Β Γυμνασίου-Βιβλίο Μαθητή (Εμπλουτισμένο) και επιλέξουμε την Ενότητα 2.2. Η έννοια της ταχύτητας, οι τέσσερεις προσομοιώσεις που τη συνοδεύουν είναι ιδιαίτερα εποπτικές. Σε άλλες ενότητες υπάρχουν και συνδέσεις στη Wikipedia ή/και βιντεοκλιπ- αλλά δεν είδα υπερσυνδέσεις στο εκπ. λογισμικό Φυσικής Β-Γ Γυμνασίου (γιατί άραγε;), το οποίο είναι αναρτημένο από καιρό (και) σε μορφή html και "συνιστάται" στις "Οδηγίες για τη διδασκαλία κτλ. για το μαθημα της Φυσικής Β-Γ Γυμνασίου" του ΥΠΔΒΜ&Θ, οι οποίες, "Οδηγίες κτλ.",  φαίνεται ότι αγνοούν την ύπαρξη των "εμπλουτισμένων" βιβλίων κ.ο.κ. (...)
Το ψηφιακό πρόσθετο υλικό που υπάρχει πλέον είναι «έτοιμο»(;) για διδασκαλία στην τάξη με Η/Υ και βιντεοπροβολέα, με διαδραστικό πίνακα ή για μελέτη από τον μαθητή/τρια στο σπίτι. Δυο σημαντικά προβλήματα: αφενός απαιτείται σύνδεση ADSL και αφετέρου για τη διδασκαλία στην τάξη ο εκπαιδευτικός πρέπει να φτιάξει και το αντίστοιχο φύλλο εργασίας- ειδάλλως δε θα αλλάξουν και πολλά… Επί του παρόντος το «ΤΠΕ-εμπλουτισμένο» βιβλίο του μαθητή για τα μαθήματα των φ.ε. περιορίζεται στα βιβλία μαθητή Γεωλογίας- Γεωγραφίας Α΄ και Β΄ τάξης Γυμνασίου, Φυσική Β΄ τάξης Γυμνασίου και εν δείγματι στη Χημεία Β΄ τάξης Γυμνασίου. Στο πεδίο: Υποστηρικτικό Υλικό> Πειράματα(;) Βιβλίου Φυσικής, υπάρχουν ταξινομημένες όλες(;) οι προσομοιώσεις (αρχεία swf) που υπάρχουν και στο «εμπλουτισμένο» βιβλίο του μαθητή Φυσική Β΄ Γυμνασίου (οι  προσομοιώσεις που αναφέρονται στο βιβλίο Φυσική Γ Γυμνασίου, προφανώς, σήμερα, είναι για ..."προσεχώς αλλού" όπως και κάποιες από αυτές του βιβλίου της Β Γυμνασίου! Λίγη προσοχή δε βλάπτει...). Για τα υπόλοιπα μαθήματα ίδωμεν… [Να σχολιάσω, ότι άλλο προσομοιώσεις κι άλλο πειράματα φυσικής ή αλλιώς άλλο πράμα οι κινούμενες  "εικόνες" και οι οπτικοποιήσεις στην οθόνη του Η/Υ ή του διαδραστικού πίνακα κι άλλο το ζωντανό πείραμα στον πάγκο του εργαστηρίου φ.ε. Ως εκ τούτου ας μη βαφτίζουμε "πειράματα" τις προσομοιώσεις των βιβλίων Φυσικής Β & Γ Γυμνασίου, όσο διαδραστικές κι αν είναι...].Και εν κατακλείδι, το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ: Ψηφιακό σχολείο/«Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρφωση και Τεχνικός Μετασχηματισμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού (ουφ, πια!) Ιστού».
Επικαιροποίηση:
18-9-2011 Προστέθηκαν κι άλλα "εμπλουτισμένα" βιβλία για τις τάξεις Β΄ Γυμνασίου και Α΄ ΓΕΛ
28-9-2011 Οδηγίες διδασκαλίας Φυσικής Β΄ & Γ΄  Γυμνασίου (δες εδώ και εδώ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν