Σάββατο, 12 Μαρτίου 2011

Επανάσταση στη μάθηση...

...για την παραγωγή νέεων ιδεών στην τάξη (...) Η λύση δεν έρχεται από μόνη της!Μια και κάθε νέα ιδέα "είναι συνδυασμός παλαιών στοιχείων, δεν υπάρχουν νέα στοιχεία, υπάρχουν μόνο νέοι συνδυασμοί". Κι όπως ο μεγάλος Ισαάκ Νεύτων έγραφε στον (εξίσου μεγάλο) R. Hooke, το 1676: "Αν είδα μακρύτερα, είναι ότι στηρίχθηκα σε ώμους γιγάντων"!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν