Εκπ. λογισμικά


Εκπαιδευτικά λογισμικά κλΠΕ04

Ι. Γενικά

Οι τίτλοι των εκπαιδευτικών λογισμικών που απαιτούνται για την υλοποίηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης β' Επιπέδου στα Κέντρα Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) υπάρχουν στη Βιβλιοθήκη Εκπαιδευτικά Λογισμικά της Πύλης Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Β΄ Επιπέδου. Για τη μεταφόρτωση (download) των 10 εκπαιδευτικών λογισμικών κλΠΕ04 απαιτείται η χρήση των κωδικών του Κ.Σ.Ε. ή των επιμορφωτών.
Τα παραπάνω εκπαιδευτικά λογισμικά και άλλα συναφή για τις Φυσικές και τις Θετικές Επιστήμες είναι προσβάσιμα για μεταφόρτωση (ανάλογα με τα δικαιώματα του λογαριασμού) και από τη Δικτυακή Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας e-yliko.gr 
Από την ιστοσελίδα του πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου μπορούν να μεταφορτωθούν ελεύθερα τα σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ) Γυμνασίου εκπαιδευτικά λογισμικά (CD-Roms)  Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και Γεωλογίας- Γεωγραφίας Γυμνασίου.
Άλλα λογισμικά Φυσικής, Χημείας και λογισμικά γενικής χρήσης είναι διαθέσιμα για δωρεάν μεταφόρτωση στην ιστοσελίδα sxoleio.eu

ΙΙ.Παρουσιάσεις

1. Εκπαιδευτικό λογισμικό Φυσικής β'-γ' τάξεων γυμνασίου
  α. Παρουσίαση
  β. Βρασμός, συνδυασμός εργ. δραστηριότητας & πολυμεσικού υλικού
  γ. Βρασμός νερού-ατμοποίηση, διαθεματική προσέγγιση
  δ. Ατμοσφαιρική πίεση, διδακτική πρόταση

2. Εκπ. λογισμικό Ανοικτό Μαθησιακό Περιβάλλον (Α.ΜΑ.Π.)
  α. Μελέτη μαγνητικού πεδίου ραβδοειδή μαγνήτη
  β. Δύναμη Coulomb
  γ. Νόμος Ohm
  δ. Μελέτη ευθ. διάδοσης του φωτός. Σκιά και παρασκιά
  ε. Ανάκλαση και διάθλαση
  ζ. Συμβολή και περίθλαση

3. Multilog  Οδηγός πλοήγησης για πρωτόπειρους  

ΙΙΙ. Μικροί Οδηγοί

1. Εκπ. λογισμικό Φυσικής β΄- γ΄ τάξεων γυμνασίου, Σύνοψη Οδηγιών
2. Εκπ. λογισμικό Φυσικής γυμνασίου Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α., Επισημάνσεις
3. Εκπ. λογισμικό Σύνθετο Εργαστηριακό Περιβάλλον (Σ.Ε.Π.), Σύνοψη Πλοήγησης
4. Εκπ. λογισμικό Interactive Physics, Σύντομος Οδηγός- Εισαγωγικά Μαθήματα
5. Εκπ. λογισμικό Edison, Σύντομος Οδηγός Πλοήγησης
6. Εκπ. λογισμικό IrYdium Chemistry Lab, Βασικές Οδηγίες Χρήσης
7. Εκπ. λογισμικό Γεωλογίας-Γεωγραφίας α΄- β΄ τάξεων γυμνασίου, Σύνοψη Οδηγιών
8. Εκπ. λογισμικό Γεωγραφίας α΄- β΄ γυμνασίου, Σύνοψη Οδηγιών

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν