Δευτέρα, 16 Ιουνίου 2008

Πρόσβαση και Χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία της ΕΕ

Η έκθεση "Συγκριτική αξιολόγηση της Πρόσβασης και Χρήσης των ΤΠΕ στα Ευρωπαϊκά Σχολεία το 2006: Αποτελέσματα της Μελέτης που πραγματοποιήθηκε με Διευθυντές σχολείων και Δασκάλους σε 27 Ευρωπαϊκές Χώρες" παρουσιάζει τα αποτελέσματα της μελέτης που πραγματοποιήθηκε με διευθυντές και δασκάλους από όλη την Ευρώπη σε 27 χώρες το 2006. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης οι υπολογιστές και το Διαδίκτυο έχουν μπει στα Ευρωπαϊκά σχολεία και χρησιμοποιούνται ευρέως στις τάξεις των περισσότερων χωρών. Τα τελευταία 5 χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στη χρήση των ΤΠΕ (μ.ό. ΕΕ ένας Η/Υ ανά 9 μαθητές, 17 μαθητές ανά Η/Υ στην Ελλάδα). Τα σχολεία είναι πλέον ευρυζωνικά (μ.ό. ΕΕ 70%, στην Ελλάδα 13%). Η μελέτη αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης άσκησης αξιολόγησης των επιδόσεων του eEurope το 2002 και περιλαμβάνει δύο έρευνες: μία έρευνα περισσότερων από 10 000 διευθυντών για τη συγκέντρωση πληροφοριών για τα σχολεία και μία έρευνα περισσότερων από 20 000 δασκάλων για τη χρήση των ΤΠΕ για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Και οι δύο έρευνες πραγματοποιήθηκαν την Άνοιξη του 2006 στα 25 Κράτη Μέλη της ΕΕ, τη Νορβηγία και την Ισλανδία. Οι συνοπτικές εκθέσεις που παρουσιάζονται για κάθε μία από τις 27 χώρες περιλαμβάνουν πληροφορίες για τον εξοπλισμό ΤΠΕ και το Διαδίκτυο στα σχολεία, τη χρήση τους μέσα στην τάξη (95% στο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Δανία, 31% στην Ελλάδα) συγκρίσεις με την κατάσταση που επικρατούσε το 2001, τη στάση των δασκάλων απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ (χωρίς εμπειρία στη χρήση ΤΠΕ το 31% των Ελλήνων εκπαιδευτικών, μηδενικό ποσοστό σε Ηνωμένο Βασίλειο, Σκανδιναυικές Χώρες, Αυστρία, Ολλανδία), τα αποτελέσματα για την πρόσβαση, τις ικανότητες και τα κίνητρα για τη χρήση των ΤΠΕ.

Περισσότερα:http://www.elearningeuropa.info/files/media/media11563.pdf

Σάββατο, 14 Ιουνίου 2008

Ιντερνετική ασφυξία

Σε τρία χρόνια το αργότερο δεν θα υπάρχει πλέον άλλος διαθέσιμος χώρος για νέες συνδέσεις στο Internet! Αυτό σημαίνει ότι, αν δεν αλλάξουν οι υποδομές και κυρίως τα πρωτόκολλα σύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων, σε τρία χρόνια δεν θα μπορεί κάποιος που δεν είναι ήδη συνδεδεμένος με το Διαδίκτυο να συνδεθεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4,3 δισ. συνδέσεις καλύπτοντας το 85% του διαθέσιμου χώρου. Εδώ και μία δεκαετία βρίσκεται υπό ανάπτυξη το πρωτόκολλο IPv 6, το οποίο όταν τελικά λειτουργήσει θα παράσχει αριθμό συνδέσεων που θα καλύψουν τις ανάγκες μας για πολλές δεκαετίες. Παρα-δικτυοθήκαμε…

Πηγή:http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=15373&m=H02&aa=1

Παρασκευή, 13 Ιουνίου 2008

Τι είναι το eTwinning;

Η δράση eTwinning δημιουργήθηκε για να δώσει στα σχολεία την ευκαιρία να μάθουν μαζί, να μοιρα-στούν τις απόψεις τους και να δημιουργήσουν καινούργιες φιλίες. Προωθεί αντίστοιχα τη συνείδηση του ευρωπαϊκού πολυγλωσσικού και πολυπολιτισμικού κοινωνικού μοντέλου. H δράση παροτρύνει τους νέους διαφορετικών κρατών να μάθουν οι μεν για τους δε καθώς και για τη σχολική και οικογενειακή τους κουλτούρα, ενώ παράλληλα θα εξασκούν τις ικανότητες τους στις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Το eTwinning βελτιώνει τη παιδαγωγική διαδικασία, ενώ τα σχολεία κρίνουν τη δράση ως δραστηριότητα που προσθέτει αξία στην συμβατική μάθηση. Όμως αυτό δεν είναι ο μοναδικός στόχος του eTwinning, το οποίο ξεπερνά την στενή έννοια της θεματικής συνεργασίας των σχολείων αλλά στοχεύει και σε μια πλήρη και συστηματική συνεργασία των σχολείων σε όλα τα επίπεδα: μαθητές και καθηγητές, σχολείο και κοινωνία.Το eTwinning μπορεί να οριστεί ως μία συνεργασία μακράς διάρκειας, όπου τουλά-χιστον δύο σχολεία από τουλάχιστον δύο ευρωπαϊκές χώρες χρησιμο-ποιούν τις ΤΠΕ για να ολοκληρώσουν μαζί μία παιδαγωγική δραστηρι-ότητα και προσβλέπει σε εκπαιδευτικές συνεργασίες όπου ένας μεγάλος αριθμός μαθητών, εκπαιδευτικών, σχολείων θα εμπλακεί σε μία πολυ-επίπεδη δραστηριότητα. Ο σκοπός είναι να συνεργαστεί το προσωπικό δύο σχολείων για μακρύ χρονικό διάστημα. Η συνερ-γασία μπορεί να συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων, όπως διδακτέα ύλη ή ακόμα και θέματα σχετικά με την επαγγελματική ανάπτυξη.

Περισσότερα:
http://www.etwinning.gr/index.php?pubId=1&issueId=3&sectionId=17&articleId=117

http://www.etwinning.net/shared/data/etwinning/vt/play.cfm?lang=el

Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2008

Προς μια Μελλοντική Κοινωνία της Γνώσης

Who is Stephen Downes? He works for the National Research Council, Institute for Information Technology, in Moncton, New Brunswick, Canada. He is a specialist in online learning, content syndication, and new media. Info: http://www.downes.ca/

''ΤΠΕ'', δηλαδή τι;

Tι ακριβώς εκφράζει η συντομογραφία ΤΠΕ;Ίσως ''Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών'', πιθανόν ''Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών'', άραγε ''Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών'' ή ακόμα ''Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας''. Λέω να αρκεστούμε στο τελευταίο.
Μια πολύ καλή συζήτηση για το ακρονύμιο ΤΠΕ και στην ιστοσελίδα: http://dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=263&Itemid=46

Οι ΤΠΕ στην Κοινωνία της Γνώσης και την Εκπαίδευση

Εκπαιδευτική παρουσίαση βασισμένη στο: Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, τεύχος 1: Γενικό μέρος, ΕΑΙΤΥ, Πάτρα, Μάιος 2008.

ΚΣΕ Β΄επιπέδου και κατά τα γνωστά, ολίγον αλαλούμ…

Την Τρίτη 3 Μαΐου 2008 έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ΚΣΕ για τη δεύτερη περίοδο επιμόρφωσης Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και χθές η υποβολή των προγραμμάτων. Μόνο που η κλήρωση ανέδειξε ΚΣΕ εκεί που μάλλον ούτε επιμορφωτές ούτε και, πιθανόν, επιμορφούμενοι θα υπάρξουν. Με άλλα λόγια, σου τηλεφωνούν από το νησί του Πόρου αν επιθυμείς να είσαι επιμορφωτής, κι ας μην έχεις δηλώσει Νομ. Πειραιά! Μα κι αν είχες δηλώσει κι είχες τη διάθεση, γιατί όχι, αν δεν είσαι επιχώριος, πώς να πας, όταν το ΕΠΕΑΕΚ δε δικαιολογεί έξοδα μετακίνησης! Είτε σε προσκαλούν στην Πάτρα, γνωρίζοντας ότι δεν είναι περιοχή που έχεις δηλώσει, είτε στο Άργος ''μια που περνάτε από εδώ''. Κεντρικός σχεδιασμός επί χάρτου άριστος, για το αποτέλεσμα (;) μιλάμε... Αναδιάταξη με (συμπληρωματικές) αιτήσεις και δημιουργία ΚΣΕ κατά προτεραιότητα στις πρωτεύουσες των Νομών είναι η λύση.
Για τους μη γνωρίζοντες, ΚΣΕ = Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης για το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ διάρκειας 96 ωρών, που πραγματοποιούνται εκτός σχολικού ωραρίου. Ήδη τρέχει το πρόγραμμα Μαΐου-Ιουνίου 2008 για δασκάλους, φιλόλογους, μαθηματικούς και τους του κλΠΕ04.Τα Προγράμματα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Β΄ Επιπέδου περιλαμβάνουν: την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις παιδαγωγικές αρχές – μεθοδολογικές και διδακτικές – στις οποίες βασίζεται η μάθηση με την υποστήριξη των ΤΠΕ, την εκπαίδευση στην παιδαγωγική αξιοποίηση εκπαιδευτικού λογισμικού, λογισμικού γενικής χρήσης και άλλων σχετικών εργαλείων και την επιμόρφωση σε θέματα εφαρμογής των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

http://b-epipedo.cti.gr/portal/index.php?option=com_frontpage&Itemid=611

Τρίτη, 10 Ιουνίου 2008

''Τεκνο-φυείς''

Έρευνα στη Γαλλία με τον ενδεικτικό τίτλο «Τεκνοφυείς» (τεχνολογία +ευφυΐα) έδειξε ότι οι νέοι μεταξύ 16 και 20 ετών περνούν μπροστά σε κάποια οθόνη 4 ώρες και 17 λεπτά την ημέρα. Οι μικρότεροι μαθητές από 12 έως 15 ετών μαθαίνουν γρηγορότερα και ασχολούνται περισσότερο απ΄ ό,τι τα παιδιά του λυκείου με τις καινοτομίες του Διαδικτύου: το 41% των παιδιών από 12 έως 15 ετών έχει δημιουργήσει ή ασχολείται (συχνά ή κατά διαστήματα) με κάποιο blog, όταν το ποσοστό αυτό είναι 28% στο σύνολο της ηλικιακής ομάδας 8-19 ετών, ενώ το 21% παίζει παιχνίδια στο Διαδίκτυο έναντι του 16% στις ηλικίες 8-19 ετών. Το 80% των παιδιών 12-15 ετών επικοινωνεί ανελλιπώς μέσω των instant messaging, ενώ το ποσοστό αυτό πέφτει στο 61% στους νέους από 8 έως 19 ετών. Άλλαξαν οι εποχές, οι γονείς ανησυχούν.Ή μήπως δεν πρέπει;

Πηγή: http://www.tanea.gr//Article.aspx?d=20071119&nid=6629922&sn=&spid=877

Όταν είμαι μπροστά στο PC...

- Οταν είμαι στο PC και μου πούνε έλα να φάμε, θα πω έρχομαι σε δυο λεπτά, αλλά πάντα υπάρχει πρόβλημα, γιατί πραγματικά χάνω την αίσθηση του χρόνου. Δεν ξέρω αν είναι τόσο θέμα εξάρτησης, όσο της ευχαρίστησης που νιώθω μπροστά στον υπολογιστή.
- Εγώ το έχω λύσει αυτό το πρόβλημα. Τρώω μπροστά στο PC.
- Δεν τίθεται θέμα, μπροστά στο PC τρώω κι εγώ, αλλά μερικές φορές τρώω στο τραπέζι, όταν βρίσκεται ο πατέρας μου στο σπίτι.
- Αυτό που μου τη σπάει είναι με το mouse και το πιρούνι. Το ιδανικό είναι να μπορείς να φας με το αριστερό και να έχεις το ποντίκι στο δεξί, γιατί το ποντίκι στο αριστερό δεν γίνεται με τίποτα (...)

Πηγή:http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_100062_25/05/2008_271077
Μπορεί να ενδιαφέρουν