Παρασκευή, 15 Απριλίου 2011

Πιστοποίηση α΄ επιπέδου

"Ανοίγει" η πιστοποίηση α΄επιπέδου στο πλαίσιο της  Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του ΕΣΠΑ (2007-2013),  ώστε να διευκολυνθεί η συμμετοχή του μεγαλύτερου δυνατού αριθμού εκπαιδευτικών στην επιμόρφωση β' επιπέδου, για την οποία η εν λόγω πιστοποίηση αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση. Στην επιμόρφωση β΄ επιπέδου μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05/06/07, ΠΕ19/20, ΠΕ60, ΠΕ70, καθώς και εκπαιδευτικοί «συναφών» κλάδων, δηλαδή εκπαιδευτικοί που έχουν τη δυνατότητα διδασκαλίας μαθημάτων των παραπάνω κλάδων ως πρώτη ή δεύτερη ανάθεση.Τα προγράμματα πιστοποίησης α' επιπεδου, που θα υλοποιηθούν στο διάστημα Μαΐου – Ιουλίου 2011 στα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠΙΣ), μπορούν να συμμετάσχουν μόνιμοι εκπαιδευτικοί, εν ενεργεία αναπληρωτές της δημόσιας εκπαίδευσης, των κλάδων της επιμόρφωσης β' επιπέδου. Από τη Μ. Δευτέρα,18 Απριλίου 2011, θα είναι διαθέσιμος ο Οδηγός Ενημέρωσης Εκπαιδευτικών (στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr> «Υλικό Επιμόρφωσης» > «Υλικό Πιστοποίησης (Δείγματα)»), ο οποίος θα περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες και υλικό σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης, τον τρόπο απόκτησης κωδικών για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής, οδηγίες χρήσης του υπολογιστικού περιβάλλοντος πιστοποίησης, καθώς και ένα δείγμα τεστ και ερωτήσεων της εξέτασης.Περισσότερα στην  Πύλη ενημέρωσης και Συνεργασίας β' Επιπέδου: http://b-epipedo2.cti.gr
6-5-2011 Από σήμερα οι αιτήσεις για συμμετοχή στην πιστοποίηση α΄ επιπέδου! Δες κι εδώ.
16-1-2015 Νέα προγράμματα πιστοποίησης α΄επιπέδου Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2015, εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν