Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

Μοριοδότηση πιστοποίησης β΄επιπέδου...Τι;

Ένσταση κατά της μοριοδότησης  ΤΠΕ β΄ επιπέδου για τους υποψήφιους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία προβλέπεται από το νόμο 3848/2010 υπέβαλε υποψήφιος διευθυντής σχολικής μονάδας με το αιτιολογικό ότι «η επιμόρφωση και πιστοποίηση των εκπαιδευτικών στις νέες τεχνολογίες ΤΠΕ β΄ επιπέδου αφορά, συγκεκριμένους κλάδους εκπαιδευτικών: ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ05/06/07, ΠΕ19/20, ΠΕ60, ΠΕ70 και η επιλογή τους γίνεται με κλήρωση» και ότι «είναι σαφές ότι ο αποκλεισμός των υπολοίπων ειδικοτήτων, μεταξύ των οποίων και της ειδικότητάς ΠΕ01, στην οποία ανήκω, από την επιμόρφωση και πιστοποίηση ΤΠΕ β΄ επιπέδου και ταυτόχρονα η μοριοδότηση μόνο όσων υποψηφίων διευθυντών [των κλάδων που] επελέγησαν να επιμορφωθούν, αντιβαίνει στις αρχές του Συντάγματος περί ίσης μεταχείρισης και ίσων ευκαιριών» (δες εδώ). Σαν να έχει  δίκιο (δες κι εδώ).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν