Τετάρτη, 12 Μαΐου 2010

Μοριοδότηση επιμορφούμενων, αλλά όχι και επιμορφωτών!

Διαβάζω στο προσφάτως ψηφισθέν στη Βουλή νομοσχέδιο του ΥΠΔΒΜ&Θ «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις» στο άρθρο 13: Αποτίμηση κριτηρίων επιλογής σχολικών συμβούλων, τα παρακάτω: α) Διδακτορικό δίπλωμα: 6 μονάδες. Δεύτερο διδακτορικό δίπλωμα μοριοδοτείται με 2 μονάδες.β) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: 4 μονάδες (…) στ)Βεβαίωση ή πιστοποιητικό επιμόρφωσης (ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΔΕ, ΑΣΠΑΙΤΕ / ΣΕΛΕΤΕ), εφόσον δεν χρησιμοποιήθηκε ως προσόν διορισμού: 1 μονάδα για κάθε κατηγορία επιμόρφωσης. ζ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 1:2 μονάδες. η) Πιστοποιημένη επιμόρφωση στις Τ.Π.Ε. επιπέδου 2:3 μονάδες. Αν υπάρχουν πιστοποιήσεις επιμόρφωσης και των δύο επιπέδων μοριοδοτείται μόνον η ανώτερη.(…) Και λέω τώρα, με ποια λογική η επιμόρφωση α΄ επιπέδου στις ΤΠΕ διάρκειας 48 ωρών μοριοδοτείται διπλάσια από την ετήσια επιμόρφωση σε ΣΕΛΜΕ, ΣΕΛΔΕ, ΣΕΛΕΤΕ ; Παρόμοια, με ποια λογική η επιμόρφωση β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ των 96 ωρών μοριοδοτείται με τα ¾ της μοριοδότησης ενός 2ετούς μεταπτυχιακού ή το ½ ενός διδακτορικού; Όταν κατ΄αναλογία αντιστοιχούν, μπόλικα-μπόλικα, μισό μόριο για το α' επίπεδο στις TΠE και 1 μόριο για το β΄επίπεδο. Χώρια που -άλλο εφεύρημα... - ένας επιμορφωτής β΄επιπέδου, μη κάτοχος πιστοποίησης β΄ επιπέδου, παίρνει μηδέν (άντε 2) μόρια! Τρελλά πράματα. Μάλλον ο «νομοθετών» έκρινε κατά το δοκούν (ό,τι με βολεύει κι άσε τους άλλους να κουρεύονται) και σε αυτό το έβδομο κατά σειρά από το 1983 σχετικό νομοθέτημα, που αναμασά τα ίδια με διαφορετικό τρόπο της μορφής δώσε δυο μόρια εδώ, κόψε δύο από εδώ…Πιστεύω ότι τα σχόλια περιττεύουν στο τρέχον αλαλούμ, όπου ο στρουθοκαμηλισμός περισσεύει - αυτό το "καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας" μάς μάρανε. Πάντως, ρίξτε και μια ματιά σε σχετική συζήτηση εδώ , σε κάποια δηκτικά σχόλια εδώ και σε μια γενικότερη θεώρηση για τη μοριοδότηση του άρθρου 13 (με πολύ μπλα-μπλα) εδώ.
20-5-2010 Νομοθετήθηκε! Νόμος 3848/2010 (ΦΕΚ 71Α΄), αρθ. 13 § 2, εδάφια (ζ) & (η)...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν