Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση των ΤΠΕ

Αύριο ξεκινά τις εργασίες του στη Σύρο, και τις συνεχίζει το Σαββατοκύριακο, το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την «Αξιοποίηση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Διδακτική Πράξη» (6, 7 και 8 Μαΐου 2011). Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και τον προβληματισμό των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Επιδιώκει να αποτελέσει ένα χώρο προβληματισμού, κατάθεσης και ανταλλαγής προτάσεων, αλληλεπίδρασης και διαλόγου σχετικά με την εφαρμογή στην καθημερινή διδακτική πρακτική των ΤΠΕ για τη βελτίωση της διδακτικής – μαθησιακής διαδικασίας. Το Συνέδριο αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων πέντε επιτυχημένων Συνεδρίων των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη», που πραγματοποιήθηκαν στη Σύρο τα έτη 2001, 2003, 2005, 2007 και 2009.Περισσότερα δικτυακό του τόπο  http://www.e-diktyo.eu/  κι εδώ. Καλή επιτυχία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν