Τρίτη, 3 Μαΐου 2011

Επιμόρφωση β' επιπέδου: Κατανομή στα ΠΑΚΕ

Δείτε -όσοι οι ενδιαφερόμενοι- την κατανομή στα Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ). Η κατανομή έγινε με βάση το πλήθος των διαθέσιμων θέσεων ανά ΠΑΚΕ, τη σειρά αξιολογικής κατάταξης και τις επιλογές (προτιμήσεις ΠΑΚΕ φοίτησης) των υποψηφίων. Οι πίνακες κατανομής είναι διαθέσιμοι στους ενδιαφερόμενους στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttp://b-epipedo2.cti.gr/mis (επιλογή:«Πρόσκληση Εκπαίδευσης Επιμορφωτών» και στη συνέχεια επιλογή: «Κατανομή στα ΠΑΚΕ»), με χρήση των κωδικών που ήδη διαθέτουν.Τις επόμενες ημέρες τα ΠΑΚΕ θα προχωρήσουν στις εγγραφές των επιλεχθέντων, προκειμένου τα μαθήματα να ξεκινήσουν την ερχόμενη εβδομάδα, από Δευτέρα 9 Μαΐου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν