Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2010

100+2 εργαλεία μάθησης

…μια παρουσίαση που δείχνει δρόμους και τρόπους ηλεκτρονικής μάθησης για όλους εκπαιδευτικούς και μη, οι οποίοι είτε διστάζουν να δουν την επανάσταση που το Διαδίκτυο και οι ΤΠΕ έφεραν όχι μόνο στην επικοινωνία, την ψυχαγωγία, την ενημέρωση και πλείστα όσα χρήσιμα και χρηστικά αλλά και στην εκπαίδευση (πρβλ. λ.χ. για τα καθ΄ ημάς την «ψηφιακή α΄ τάξη γυμνασίου») και την αυτομόρφωση, είτε ακόμα αμφιβάλλουν ή αντιδρούν για τις δυνατότητες του Διαδικτύου και των ΤΠΕ ως προς αυτά ως «τεχνοφοβικοί», ίσως λόγω διαφοράς γενεάς ή συντηρητισμού ως προς το νέο... Καιρός για νέο ξεκίνημα στη μάθηση (και τη διδασκαλία) … Από τη δημιουργία, λόγου χάρη, ενός blog ή με την παρακολούθηση κάποιων άλλων μέχρι τη συμμετοχή σε κάποιο κοινωνικό ή εκπαιδευτικό Δίκτυο, έτσι ώστε να δημιουργείς/είται ένα προσωπικό δίκτυο (PLN, Personal Learning Network ) για αλληλεπίδραση, διαμοίραση και ανταλλαγή ιδεών και όσα άλλα.Εντέλει έστω κι ένας λογαριασμός email είναι μια κάποια αρχή. Δες και 10 Ways To Learn In 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν