Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2009

Μαθητές και ΤΠΕ

Περίπου εννέα στους δέκα μαθητές δημοτικού και γυμνασίου διαθέτουν ηλεκτρονικό υπολογιστή, έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και κάνουν χρήση κινητού τηλεφώνου. Μάλιστα, οι μισοί από αυτούς είναι καθημερινοί χρήστες. Με αυτά τα δεδομένα, το Παρατηρητήριο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, που έδωσε τα σχετικά στοιχεία, κάνει λόγο για απόλυτη εξοικείωση της νέας γενιάς, από 8 έως 15 ετών με τις Tεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).Τα στοιχεία προέρχονται από έρευνα που είχε πραγματοποιήσει το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ στο τέλος του 2008 και τα οποία είχε δώσει στη δημοσιότητα στις αρχές του έτους. Ωστόσο, η περαιτέρω επεξεργασία τους έδειξε ότι το 85% των παιδιών ηλικίας 8 - 15 ετών διαθέτει Η/Υ, το 80% έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο και το 94% κάνει χρήση κινητού τηλεφώνου (κυρίως προπληρωμένης τηλεφωνίας).Οπως αναμενόταν, η συχνότητα χρήσης των ΤΠΕ αυξάνεται ανάλογα με την ηλικία. Επίσης η χρήση στους μαθητές ακολουθεί το μοτίβο που εμφανίζεται στον γενικό πληθυσμό, με τους μαθητές στα αστικά κέντρα να είναι περισσότερο «μανιώδεις» σε σχέση με τους συνομηλίκους τους στα υπόλοιπα κέντρα (ημιαστικά, αγροτικά κτλ.). Αξιοσημείωτο, ωστόσο, είναι ότι η χρήση δεν εμφανίζει διαφοροποιήσεις ανά φύλο.Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την ΚτΠ, τα παιδιά παρουσιάζουν διπλάσια ποσοστά χρήσης του Διαδικτύου σε σχέση με τον γενικό πληθυσμό. Στα ενδιαφέροντα δε των μαθητών κατά τη χρήση των ΤΠΕ και του Διαδικτύου, συγκαταλέγονται η ψυχαγωγία, η αναζήτηση πληροφοριών και η επικοινωνία.Τέλος, οι δεξιότητες στη χρήση των ΤΠΕ αποκτήθηκαν από τους μαθητές με τη βοήθεια συγγενών και φίλων. Μόνον τέσσερις στους δέκα μαθητές παρακολούθησαν κάποιο σεμινάριο. Ολόκληρη η έρευνα εδώ.
Αυτά για όσους δεν πολυ-πιστεύουν στην αναγκαιότητα (της άρπα-κόλα...) εισαγωγής της "Ψηφιακής Τάξης" για ποικίλους λόγους (δες λ.χ. εδώ κι εδώ), παραβλέποντας ότι όταν οι καιροί, μαζί και οι τεχνολογίες, αλλάζουν.

Πηγή: http://www.observatory.gr/Files/press_releases/Y14EEU_PR091022_TX_%CE%A4%CE%A0%CE%95%20%20%CE%BA%CE%B1%CE%B9%20%20%CE%A0%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%AC.pdf


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν