Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2008

Ένα παράδειγμα Webquest


Από http://ksesekfysiki.blogspot.com/2008/09/webquest.html

Web Quests, λέγε με και ιστοεξερευνήσεις, είναι δραστηριότητες με έντονο το χαρακτήρα της αναζήτησης, στις οποίες όλη ή η περισσότερη από την απαιτούμενη πληροφορία που θα χρησιμοποιήσουν οι μαθητές θα κατεβαστεί από το Διαδίκτυο. Πρόκειται για οργανωμένη, ελεγχόμενη παιδαγωγικά δραστηριότητα, όπου υπάρχουν όλα τα βήματα από την αρχή, ήτοι: η συλλογή πληροφοριών, η διαδικασία, η αξιολόγηση, όλα ενσωματωμένα σε μια ενιαία συλλογή. Ένα Web Quest αποτελεί μία δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης κατά την οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν να λύσουν ένα πρόβλημα και αξιοποιούν το Διαδίκτυο ως βασική πηγή πληροφορίας αλλά συχνά όχι σαν τη μοναδική. Τα Web Quests σχεδιάζονται έτσι, ώστε να οριοθετούν τη δραστηριότητα των μαθητών, να εστιάζουν στη χρήση της πληροφορίας παρά στην απλή αναζήτησή της, και να υποστηρίζουν τους μαθητές να καλλιεργήσουν την αναλυτική, συνθετική σκέψη και κριτική τους ικανότητα. Επίσης, τα Web Quests διευκο-λύνουν τον εκπαιδευτικό στο σχεδιασμό μαθημάτων ορίζοντας τα συστατικά στοιχεία και τη δομή που πρέπει να διαθέτουν αυτά τα μαθήματα.

Δες και:
http://www.eduportal.gr/modules.php?name=News&file=print&sid=37
http://www.etpe.gr/files/proceedings/uploads1/b591.pdf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν