Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2008

Σημασιολογικός Ιστός ή Web 3.0

Το Διαδίκτυο θα γίνει εξυπνότερο με την κυκλοφορία ενός σημασιολογικού χάρτη, που μαθαίνει στους υπολογιστές τη σημασία των λέξεων, δίνοντας στις μηχανές λεξιλόγιο που ξεπερνά σε όγκο εννοιών αυτό ενός τυπικού Αμερικανού σπουδαστή. Η εταιρεία Cognition Technologies ξεκίνησε να δίνει άδειες δικαιωμάτων του χάρτη σε προγραμματιστές λογισμικού που ενδιαφέρονται να κατασκευάσουν προγράμματα που «καταλαβαίνουν» λέξεις με βάση το περιεχόμενο της πρότασης, με τον ίδιο περίπου τρόπο που λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος.«Μάθαμε στον υπολογιστή σχεδόν όλες τις ερμηνείες λέξεων και φράσεων της αγγλικής γλώσσας» δήλωσε ο επικεφαλής της Cognition, Σκοτ Γιάρους. «Είναι ένα ακόμη βήμα πιο κοντά στο Web 3.0, ή αυτό που ονομάζουμε Σημασιολογικός Ιστός. Έχει πάρει τριάντα χρόνια και είναι προϊόν αφοσίωσης». Ο σημασιολογικός χάρτης χρησιμοποιείται επίσης σε ιατρικές βάσεις δεδομένων, ενώ η Cognition αναφέρει ότι έχει «ενεργοποιήσει σημασιολογικά» την Wikipedia. Ένας από τους στόχους του Web 3.0 είναι η ανάπτυξη «πρακτόρων» τεχνητής νοημοσύνης που θα ψάχνουν σε τεράστιους όγκους πληροφορίας στο Διαδίκτυο για υλικό που θα ταιριάζει στα ενδιαφέρονται του εκάστοτε χρήστη.

Περισσότερα:http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathworld_1_18/09/2008_248789

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν