Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2008

Επιμορφωτές ΚΣΕ-απλήρωτοι, β΄επιπέδου…

Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται στα ΚΣΕ η δεύτερη περίοδος επιμόρφωσης β΄επιπέδου για δασκάλους, φιλόλογους, μαθηματικούς και τους του κλΠΕ04 στα πλαίσια του έργου επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ του ΕΠΕΑΚ II/ Γ΄ΚΠΣ , που υλοποιήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ . Εντός του επόμενου μηνός επίκειται η πιστοποίηση των επιμορφούμενων, αλλά, κατά πληροφορίες, όχι και η πληρωμή των επιμορφωτών και των λοιπών εμπλεκόμενων στο έργο, που έχει καταληκτική ημερομηνία την 31-12-2008! Και τούτο επειδή η διαχειριστική αρχή επέστρεψε τα παραστατικά πληρωμής των προγραμμάτων από το 2006 μέχρι σήμερα, με το αιτιολογικό ότι Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Προγραμμάτων ΚΠΣ του ΥΠΕΠΘ δεν μπορεί να είναι και ο φορέας επιμόρφωσης, όπως λ.χ. είναι τα πανεπιστήμια και το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (…) Με άλλα λόγια, θα απαιτηθεί νέα νομοθετική ρύθμιση (όπως συνέβη και για την περίοδο 2002-05, κατά την επιμόρφωση/ πιστοποίηση στις ΤΠΕ α΄ επιπέδου από την ίδια υπηρεσία). Όμως, άξιο απορίας παραμένει για ποιο λόγο η υφιστάμενη για την περίοδο 2002-05 νομοθετική ρύθμιση καταργήθηκε. Μήπως παίζεται, λέμε τώρα, κάποιο ‘’ενδοϋπηρεσιακό’’ παιγνίδι, μορφής «πάνω χέρι, κάτω χέρι, τίνος είν΄ το παραπάνω» για τα επιμορφωτικά προγράμματα του Δ΄ ΚΠΣ (λέγε με ΕΣΠΑ); Αλλά, τότε, εγώ κι όλοι οι άλλοι επιμορφωτές, συντονιστές, καταχωρητές κτλ. υπάλληλοι του ΥΠΕΠΘ τι φταίμε να μείνουμε απλήρωτοι ή να πληρωθούμε το …2010 με το καλό;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν