Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2008

Οι ΤΠΕ στην Κοινωνία της Γνώσης και την Εκπαίδευση

Εκπαιδευτική παρουσίαση βασισμένη στο: Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης, τεύχος 1: Γενικό μέρος, ΕΑΙΤΥ, Πάτρα, Μάιος 2008.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν