Σάββατο, 14 Ιουνίου 2008

Ιντερνετική ασφυξία

Σε τρία χρόνια το αργότερο δεν θα υπάρχει πλέον άλλος διαθέσιμος χώρος για νέες συνδέσεις στο Internet! Αυτό σημαίνει ότι, αν δεν αλλάξουν οι υποδομές και κυρίως τα πρωτόκολλα σύνδεσης και μεταφοράς δεδομένων, σε τρία χρόνια δεν θα μπορεί κάποιος που δεν είναι ήδη συνδεδεμένος με το Διαδίκτυο να συνδεθεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4,3 δισ. συνδέσεις καλύπτοντας το 85% του διαθέσιμου χώρου. Εδώ και μία δεκαετία βρίσκεται υπό ανάπτυξη το πρωτόκολλο IPv 6, το οποίο όταν τελικά λειτουργήσει θα παράσχει αριθμό συνδέσεων που θα καλύψουν τις ανάγκες μας για πολλές δεκαετίες. Παρα-δικτυοθήκαμε…

Πηγή:http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=15373&m=H02&aa=1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν