Τετάρτη, 11 Ιουνίου 2008

''ΤΠΕ'', δηλαδή τι;

Tι ακριβώς εκφράζει η συντομογραφία ΤΠΕ;Ίσως ''Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνιών'', πιθανόν ''Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών'', άραγε ''Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών'' ή ακόμα ''Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας''. Λέω να αρκεστούμε στο τελευταίο.
Μια πολύ καλή συζήτηση για το ακρονύμιο ΤΠΕ και στην ιστοσελίδα: http://dapontes.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=263&Itemid=46

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν