Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Ασφαλές Internet

Αν και η χρήση του Διαδικτύου είναι πολύ δημοφιλής μεταξύ των παιδιών, εντούτοις είναι σαφές ότι η δημιουργία ενός χωρίς κινδύνους, ελεύθερου για τα παιδιά Διαδικτύου δεν είναι, επί του παρόντος, εφικτή (…)  Και όπως δείχνει η έρευνα, η χωρίς τη γονική επίβλεψη χρήση του από παιδιά και ανηλίκους μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους τόσο για τα ίδια όσο και για την οικογένειά τους. Για αυτό το λόγο συντονισμένες καταβάλλονται προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ προς την κατεύθυνση τόσο της ανάπτυξης των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας, όπως είναι η τεχνολογία φιλτραρίσματος, όσο και στη δημιουργία μιας κουλτούρας για την ασφαλή χρήση Διαδικτύου.Μια πολύ καλή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση είναι και η παρούσα παρουσίαση. Δείτε τη. Επίσης, δείτε “SimSafety: Flight Simulator for Internet Safety”, ένα παιγνίδι ρόλων για την ευαισθητοποίση στην ασφαλή για τα παιδιά χρήση του Διαδικτύου.

via mcsotos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν