Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Αποτελέσματα αξιολόγησης επιλογής υποψηφίων επιμορφωτών β’ επιπέδου

Για οποιους...αδημονούν, τα αποτελέσματα αξιολόγησης των αιτήσεων εκπαιδευτικών υποψηφίων για τα προγράμματα εκπαίδευσης επιμορφωτών β΄ επιπέδου σε Πανεπιστημιακά Κέντρα Επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ) στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 159/16.02.2011 της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του  ΕΣΠΑ (2007-2013) (δες εδώ) είναι διαθέσιμα, από σήμερα Πέμπτη 14 Απριλίου 2011, μέσω του Πληροφοριακού συστήματος της Πράξης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr/mis (επιλογή: «Πρόσκληση Εκπαίδευσης Επιμορ-φωτών» και στη συνέχεια επιλογή: «Αποτελέσματα Αξιολόγησης»), με χρήση των κωδικών που (ήδη) διαθέτουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν