Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2012

Οι ΤΠΕ στην τάξη: μαρτυρίεςΜια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εργασία (ολόκληρη εδώ) σχετικά με τα θετικά του Web 2.0 στην τάξη, τη θετική αποδοχή από τους μαθητές, την αρνητική στάση των μη εμπλεκόμενων με τις ΤΠΕ εκπαιδευτικών, την ελλειματική σχετική υποδομή των σχολείων, την αναντιστοιχία ως προς το αναλυτικό πρόγραμμα, την καχυποψία των γονέων, την οφέλεια (αυτο-επιμόρφωση) των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών.

via elenaell

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν