Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2012

Β΄ επίπεδο, τέταρτη περίοδος επιμόρφωσης

Εντός του Νοεμβρίου 2012, θα ξεκινήσει η νέα - τέταρτη - περίοδος επιμόρφωσης β' επιπέδου, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου.Περισσότερα εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν