Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2012

"Πολλαπλασιαστές" διαδραστικών συστημάτων

Αρχίζουν τα επιμορφωτικά προγράμματα «πολλαπλασιαστών» για τα διαδραστικά συστήματα, λέγε με διαδραστικό πίνακα, που θα υλοποιηθούν κατά το διάστημα Φεβρουαρίου – Μαρτίου 2012 (…) Οι αιτήσεις συμμετοχής των ενδιαφερόμενων από την Πέμπτη 9 μέχρι και την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2012, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), η οποία υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://b-epipedo2.cti.gr/mis, με χρήση των προσωπικών κωδικών τους.Δικαίωμα συμμετοχής στην επιμόρφωση αυτή έχουν οι εκπαιδευτικοί των σχολικών μονάδων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Π78 - «Πρόγραμμα πιλοτικής εισαγωγής Διαδραστικών συστημάτων και συναφούς εξοπλισμού στην τάξη για μία ψηφιακά υποστηριζόμενη διδασκαλία» και έχουν δηλωθεί από το Διευθυντή του σχολείου τους ως «πολλαπλασιαστές».Λεπτομέρειες εδώ: http://b-epipedo2.cti.gr/news-announcements/2011-05-20-06-20-47/262-09022012-lr-.html

Παρελθόν ο μαυροπίνακας στο Λέχωβο Φλώρινας
Διαδραστικός πίνακας: ένα σχόλιο, τρεις υποθέσεις, μια διαπίστωση
Διαδραστικός πίνακας με 50 € !

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν