Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Γραφή, εικόνα και on line διδασκαλία

View more presentations from guiramirez.

Άραγε θα υπήρχε ηλεκτρονική μάθηση (virtual education, e-learning) αν δεν είχε εφερευθεί η γραφή; Αν δεν προϋπήρχαν οι εικόνες, τα αγάλματα, τα βιβλία; Θα υπήρχε, άραγε, το MS Word χωρίς τον Γουτεμβέργιο; Το MS PowerPoint αν δεν προϋπήρχαν οι βραχογραφίες στο Λασκό (Lascaux), οι αγιογραφίες και τα βιτρό στους χριστιανικούς ναούς και τόσα άλλα; Αν δεν υπήρχαν σχολεία με τάξεις, θρανία, μαυροπίνακες και κιμωλίες; Πολύ αμφιβάλλω. Επειδή κάθε "νέα" τεχνολογία είναι συμπύκνωμα προηγούμενων εμπειριών είτε προέκταση και εφαρμογή της (όποιας) επιστημονικής γνώσης. Εφεύρεση είναι η γραφή, το χαρί, η τυπογραφία, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, η δίοδος πυριτίου, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, τα πρωτόκολλα του Διαδικτύου, το web, κτλ., κι όχι η κάθε μορφής χρήση τους ως εκπαιδευτική τεχνολογία. Kαι ένα τελευταίο, ο δάσκαλος είναι αυτός που διδάσκει είτε δια ζώσης στην τάξη (face to face) είτε on line, αναξάρτητα αν είναι καλός ή "κακός"...

via elenaell

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν