Τρίτη, 27 Ιουλίου 2010

Στο Διαδίκτυο δωρεάν τα ΦΕΚ

Στο Διαδίκτυο, χωρίς καμία χρέωση, μπορούν από σήμερα να διαβάζουν οι πολίτες την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μετά την πρόσφατη ψήφιση του νόμου 3861/2010 για το πρόγραμμα Διαύγει@ (ΦΕΚ 112/13.7.2010, τεύχος Α'). Πλέον, όλα τα τεύχη είναι διαθέσιμα δωρεάν (μέχρι τώρα ήταν με συνδρομή) σε ηλεκτρονική μορφή, τόσο για ανάγνωση όσο και για αποθήκευση και εκτύπωση, από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου http://www.et.gr/.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν