Σάββατο, 6 Δεκεμβρίου 2008

Β' επιπέδου...γενικώς...κι απλήρωτοι...

Όπως γράφαμε σε παλαιότερο post, σε νομοθετική ρύθμιση θα πάει η πληρωμή (;) των επιμορφωτών β΄επιπέδου, μια και κατά την ΕΥΕ/ΥΠΕΠΘ:Όσοι(...)''απασχολήθηκαν από τον Μάιο 2006 έως και 30-6-2008 δημόσιοι υπάλληλοι παρέχοντας «κατά μόνας» εργασία, πέρα από τα συνήθη καθήκοντα τους, ως επιμορφωτές Δημοσίων Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (Κ.Σ.Ε.) ή συντονιστές Δημοσίων Κ.Σ.Ε. ή καταχωριστές Δημοσίων Κ.Σ.Ε. και των οποίων την αμοιβή δεν μπορεί να καταβάλει η Υπηρεσία μας, λόγω των όσων αναφέρθηκαν παραπάνω.Νομοθετική ρύθμιση που θα προωθηθεί στο άμεσα προσεχές διάστημα, θα δώσει τη δυνατότητα στο Υπουργείο για την πληρωμή των δεδουλευμένων στους ανωτέρω δικαιούχους.'' Για όσους ενδιαφέρονται, περισσότερα εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν