Σάββατο, 30 Αυγούστου 2008

Η νέα ''ψηφιακή'' εργατική τάξη!

Σχεδόν 500 000 κάτοικοι αναπτυσ-σόμενων χωρών βγάζουν το μισθό τους κατασκευάζοντας «αγαθά» και «αντικείμενα» για ψηφιακούς κόσμους ή πουλώντας ψηφιακό «χρυσό» για πραγματικά χρήματα σε διαδικτυακά παιχνίδια. H πρακτική αυτή, γνωστή ως «farming», δηλαδή, κάποιος παίχτης διαδικτυακού παιγνιδιού να αγοράζει από κάποιον άλλο ''ψηφιακούς χαρακτήρες'', ''αγαθά'' κι άλλα συμπαρομαρτούντα για να ανέβει επίπεδα στο παιγνίδι, αναπτύσσεται ραγδαία. Μόνο στην Κίνα, όπου βρίσκεται το 80% της αγοράς, απασχολούνται περίπου 400 000 άνθρωποι που βγάζουν περίπου 100 € το μήνα. Μάλιστα, η πρακτική του farming ανθεί παρά τις προσπάθειες των εταιρειών παιχνιδιών να καταστείλουν την αγοραπωλησία ψηφιακών αγαθών για πραγματικά λεφτά μεταξύ των χρηστών. Οι χρήστες που συλλαμβά-νονται να ασκούν τέτοιες δραστηριότητες αποκλείονται από την πρόσβαση στο παιχνίδι, ενώ κλειδώνονται οι λογαριασμοί τους.

Πηγή: http://portal.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathextra_1_26/08/2008_245836

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν