Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2015

Επιμόρφωση β΄Επιπέδου

Συνεχίζεται η επιμόρφωση β΄Επιπέδου με την επιμόρφωση τριάντα χιλιάδων (30 000) εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β1 επιπέδου Τ.Π.Ε. (εισαγωγική επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε., 36 διδακτικές ώρες), επιμόρφωση πέντε χιλιάδων (5000) εκπαιδευτικών σε γνώσεις και δεξιότητες Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε. (προχωρημένη επιμόρφωση για την εκπαιδευτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε., 42 διδακτικές ώρες και δράσεις «εφαρμογής στην τάξη»), την εκπαίδευση νέων επιμορφωτών, περίπου τριακοσίων (300), με στόχο τον εμπλουτισμό του υφιστάμενου Μητρώου Επιμορφωτών Β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. προκειμένου να καλυφθούν οι παρούσες απαιτήσεις, ιδίως αναφορικά με την προσέγγιση νέων ειδικοτήτων εκπαιδευτικών και την πληρέστερη γεωγραφική κάλυψη στην επιμόρφωση (περισσότερα εδώ).

21-10-2015 Αποτελέσματα πιστοποίησης β΄επιπέδου, δείτε εδώ 
28-11-2015 Κύρωση πινάκων επιτυχόντων β΄επιπέδου, δείτε την απόφαση εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν