Δευτέρα, 6 Απριλίου 2015

Windows 1.0

Τα Windows 1.0 ήταν ένα γραφικό περιβάλλον λειτουργίας 16-bit , που κυκλοφόρησε στις 20 Νοεμβρίου 1985, από την Microsoft. Ήταν η πρώτη προσπάθεια της Microsoft να εφαρμόσει μία multitasking γραφική διεπαφή χρήστη-λειτουργικού περιβάλλοντος που βασίζονται στην πλατφόρμα του υπολογιστή. Τα Windows 1.0 χρησιμοποιούσαν ως βάση το λειτουργικό σύστημα MS-DOS (περισσότερα εδώ.). Τα Windows 2.0 ήταν ο διάδοχος των Windows 1.0 καθώς ήταν βασισμένο σε αυτό και έπεται η συνέχεια... Σήμερα είμαστε στα Windows 10!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν