Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Πιστοποίηση β΄επιπέδου 2015


Εξετάσεις πιστοποίησης για τους εκπαιδευτικούς που έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα β΄ επιπέδου στις Τ.Π.Ε. και επιθυμούν να πιστοποιηθούν, προβλέπεται να διεξαχθούν στο διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2015 (Σαββατοκύριακα), σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) σε όλη τη χώρα. Οι δοκιμασίες πιστοποίησης β’ επιπέδου Τ.Π.Ε. θα βασιστούν στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και στις προηγούμενες περιόδους πιστοποίησης, δηλαδή on line εξέταση, η οποία περιλαμβάνει αυτοματοποιημένο (τεστ ερωτήσεων) και μη αυτοματοποιημένο μέρος (ανάπτυξη πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος και τον χειρισμό αυτού του σχεδίου στην τάξη). Στην «Πύλη Ενημέρωσης» της Πράξης (εδώ) διατίθενται δείγματα θεμάτων [δες δείγματα θεμάτων κι εδώ]. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις πιστοποίησης β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε. έχουν οι εκπαιδευτικοί που έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα επιμόρφωσης παραδοσιακού μοντέλου ή μεικτού μοντέλου επιμόρφωσης.Περισσότερα εδώ.

7-4-2015 Έκδοση βεβαιώσεων α΄και β΄ επιπέδου
23-4-2015 Έναρξη υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης που ξεκινούν στις 9 Μαϊου.Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS) της Πράξης (http://b-epipedo2.cti.gr/mis, επιλογή «Διαχείριση Αιτήσεων Πιστοποίησης») με χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί. Κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει μία μόνο αίτηση. Περισσότερα εδώ.
10-6-2015 Εξετάσεις πιστοποίησης β΄επιπέδου προγραμματίζονται και για το πρώτο 15νθήμερο του επόμενου Ιουλίου. Σε αυτές μπορούν να πιστοποιηθούν και όσοι συμμετείχαν στα προγράμματα β΄επιπέδου της 6ης περιόδου, που ολοκληρώηθηκαν τον Μάιο 2015. Περισσότερα εδώ.
21-10-2015 Αποτελέσματα πιστοποίησης β΄επιπέδου, δείτε εδώ.
28-11-205 Κύρωση πινάκων επιτυχόντων β΄επιπέδου, εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν