Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2014

Πίνακας ισοδύναμων λογισμικών ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΑΚ)

Ένας πολύ χρήσιμος πίνακας  με δωρεάν λογισμικά  ανοιχτού κώδικα για κάθε χρήση- λειτουργικού συστήματος, εφαρμογών γραφείου, προστασίας από ιούς, ανταλλαγής αρχείων, αναπαραγωγής αρχείων μουσικής,  επεξεργασίας εικότων, ήχου, αναπαραγω γής πολυμέσων, κ.ά. (δες τον  πίνακα και τις αντίστοιχες διευθύνσεις εδώ).  Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) είναι το λογισμικό που ο καθένας μπορεί ελεύθερα να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει, να διανέμει και να τροποποιεί ανάλογα με τις ανάγκες του. Είναι ένα εναλλακτικό μοντέλο ανάπτυξης και χρήσης λογισμικού που βασίζεται στην ελεύθερη διάθεση του πηγαίου κώδικα, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα αλλαγών ή βελτιώσεων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες αυτού που το χρησιμοποιεί. Με βάση αυτή τη φιλοσοφία δημιουργήθηκε μια μεγάλη κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών, οι οποίοι συνεργάζονται για τη συνεχή βελτίωση του λογισμικού, παρέχοντας γνώσεις και εργασία. Σήμερα λειτουργεί ένα παγκόσμιο ανοικτό δίκτυο προγραμματιστών, οι οποίοι παράλληλα αναπτύσσουν και διορθώνουν τον κώδικα των προγραμμάτων, κυκλοφορώντας ταχύτατα νέες βελτιωμένες εκδόσεις λογισμικού. Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουν καθημερινά στην δημιουργία νέων κοινών αγαθών. Το Διαδίκτυο αποτελεί το βασικό τρόπο πρόσβασης στο διαθέσιμο Ελεύθερο Λογισμικό …Περισσότερα εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν