Τρίτη, 3 Ιουνίου 2014

Αιτήσεις συμμετοχής πιστοποίησης β΄ επιπέδου


Από σήμερα, 3 Ιουνίου 2014, οι  αιτήσεις συμμετοχής στα προγράμματα πιστοποίησης β΄ επιπέδου που θα διεξαχθούν στο χρονικό διάστημα 14-15, 21-22, 28-29 Ιουνίου και 5-6, 12-13 Ιουλίου 2014. Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS) της Πράξης (http://b-epipedo2.cti.gr/mis, επιλογή «Διαχείριση Αιτήσεων Πιστοποίησης») με χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη διαθέτουν οι εκπαιδευτικοί.Μέσω του Πληροφοριακού συστήματος (MIS), κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να ενημερωθεί για όλα τα διαθέσιμα προγράμματα πιστοποίησης του κλάδου του, που πρόκειται να διεξαχθούν σε Κέντρα Πιστοποίησης (ΚεΠις) σε πανελλαδικό επίπεδο και να υποβάλει την αίτησή του σε ένα από αυτά. Κατά τη διαδικασία υποβολής αίτησης ο εκπαιδευτικός καλείται να επιλέξει (κατά περίπτωση, ανάλογα με τον κλάδο), την υποκατηγορία (λ.χ. μάθημα, βαθμίδα), από την οποία επιθυμεί να προέρχεται, το θέμα που θα διαπραγματευτεί κατά το δεύτερο, μη αυτοματοποιημένο μέρος της εξέτασης, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος λ.χ. Αρχαία/Ιστορία Γυμνασίου για ΠΕ02, Φυσική Γυμνασίου για ΠΕ04, μικρές τάξεις Δημοτικού – Α', Β', Γ' για ΠΕ70 κ.α. (δες κι εδώ). Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης β' επιπέδου ΤΠΕ διατίθενται εδω. Γενικές οδηγίες σχετικά με την εξέταση και οδηγίες χρήσης του ηλεκτρονικού περιβάλλοντος/ λογισμικού πιστοποίησης, για τους συμμετέχοντες στην πιστοποίηση εκπαιδευτικούς διατίθενται εδω.
23-6-2014 Πρόσθετα προγράμματα πιστοποίησης στις 3,4,10 και 11 Ιουλίου, δες εδώ.
16-7-2014 Αποτελέσματα πιστοποίησης 2011-2013 
7-11-2014 Βεβαιώσεις πιστοποίησης α΄και β΄ επιπέδου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν