Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2013

Συμπληρωματικές εξετάσεις πιστοποίησης Β΄ Επιπέδου

Καλά νέα για όσους εκπαιδευτικούς έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς προγράμματα επιμόρφωσης β'  Επιπέδου και δεν κατέστη δυνατό να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες πιστοποίησης που διενεργήθηκαν το διάστημα Μαΐου – Ιουνίου 2013, μια και προγραμματίζεται η υλοποίηση μικρού αριθμού συμπληρωματικών προγραμμάτων πιστοποίησης β΄ Επιπέδου ΤΠΕ για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο 2013. Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής προβλέπεται να ξεκινήσει στις αρχές του ίδιου μήνα.Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για την έγκαιρη ενημέρωσή τους, να επισκέπτονται συχνά και να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr ή/και να επικοινωνούν με την υπηρεσία Help Desk της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου (μέσω της ίδιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης: http://b-epipedo2.cti.gr -> Υποστηρικτικές δομές -> Help Desk), για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις.
Δείτε και Οδηγίες συγγραφής εκπαιδευτικού σεναρίου με ΤΠΕ-Πιστοποίηση Β΄Επιπέδου του Γιάννη Σαλονικίδη.
10-9-2013 Συμπληρωματικές εξετάσεις Σεπτεμβρίου 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν