Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2013

Προγράμματα επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου μικτής μάθησης

Στο πλαίσιο της 1ης περιόδου εφαρμογής επιμορφωτικών προγραμμάτων με το μοντέλο μικτής μάθησης (blended learning) (δες κι εδώ),  θα προηγηθούν, εν είδει πιλοτικής εφαρμογής, 10 επιμορφωτικά προγράμματα με έναρξη των μαθημάτων στις 14 Σεπτεμβρίου 2013. Οι εκπαιδευτικοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στα πιλοτικά επιμορφωτικά προγράμματα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) της Πράξης από τις  25/06/2013 έως 1/9/2013 στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://b-epipedo2.cti.gr/mis, με χρήση των κωδικών που τους είχαν αποδοθεί κατά την πιστοποίησή τους στο Α’ Επίπεδο. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων, των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04, ΠΕ70 και ΠΕ19/20, οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί επιτυχώς για τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες ΤΠΕ Α΄ Επιπέδου (εξαιρούνται οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ19/20) και υπηρετούν και ασκούν διδακτικό έργο στην τάξη σε σχολεία της προβλεπόμενης περιοχής προέλευσης των επιμορφούμενων, όπως αυτή ορίζεται για κάθε επιμορφωτικό πρόγραμμα.
Περισσότερα εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν