Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου 2011

Εξετάσεις πιστοποίησης β΄επιπέδου

Εντός του προσεχούς Δεκεμβρίου και σε τρία διαδοχικά Σαββατοκύριακα θα ολοκληρωθούν οι εξετάσεις πιστοποίησης για τους ενδιαφερόμενους (και αδημονούντες) εκπαιδευτικούς που έχουν συμμετάσχει στα προγράμματα επιμόρφωσης β’ επιπέδου και επιθυμούν να πιστοποιηθούν. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το πρόγραμμα, δηλαδή, συμμετοχή στις δράσεις «εφαρμογής στην τάξη» και η παρουσία στο 90% τουλάχιστον των επιμορφωτικών συνεδριών και υποστηρικτικών συναντήσεων. Οι δοκιμασίες πιστοποίησης β’ επιπέδου θα γίνουν στα κέντρα πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) σε όλη τη χώρα και θα βασιστούν στη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και στην προηγούμενη περίοδο πιστοποίησης, δηλαδή on line εξέταση, η οποία περιλαμβάνει αυτοματοποιημένο (τεστ ερωτήσεων) και μη αυτοματοποιημένο μέρος (ανάπτυξη πλήρους θέματος σχετικού με την εκπόνηση ενός σχεδίου μαθήματος και τον χειρισμό αυτού του σχεδίου στην τάξη. Ενδεικτικά θέματα εδώ και εδώ. Περισσότερα στην Πύλη Ενημέρωσης και Συνεργασίας Β’ Επιπέδου εδώ: http://b-epipedo2.cti.gr/
18-11-2011 Δες κι εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν