Κυριακή, 18 Σεπτεμβρίου 2011

Νέος κύκλος αιτήσεων για επιμόρφωση β΄επιπέδου

Αύριο Δευτέρα,19 Σεπτεμβρίου, θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα της κλήρωσης των εκπαιδευτικών που υπέβαλαν αίτηση από τις 21 Ιουλίου μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2011 στα διαθέσιμα προγράμματα επιμόρφωσης β΄ επιπέδου στις ΤΠΕ (δες κι εδώ). Θα ακολουθήσει η υποβολή νέων αιτήσεων για τη δεύτερη φάση της διαδικασίας (συμπλήρωση κενών). Σύμφωνα με την υπηρεσία Help Desk του έργου (δες εδώ), κατά αυτή τη φάση υποβολής αιτήσεων θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής ή τροποποίησης αιτήσεων σε όσους δεν κληρώθηκαν σε προγράμματα που υλοποιούνται σε κάποιο άλλο ΚΣΕ από το αρχικά δηλωθέν ή/και σε νέους ενδιαφερομένους, με σκοπό τη συμπλήρωση προγραμμάτων που δεν έλαβαν τον απαιτούμενο αριθμό αιτήσεων για να υλοποιηθούν και της εν γένει συμπλήρωσης κενών θέσεων, που είναι αρκετές. Και τούτο γιατί βλέπω (δες εδώ) ότι η πληρότητα ανά πρόγραμμα για τους κλάδους ΠΕ02, 03 και 04, σε σχέση με τις δυο πλοηγούμενες χρονιές, είναι σχετικά ικανοποιητική της τάξης του 60% για φιλόλογους και μαθηματικούς και λίγο πάνω από το 50% για τους του κλΠΕ04 - για τους κλάδους ΠΕ60/70 δε το συζητώ, πάντα η ζήτηση υπερκάλυπτε την προσφορά.
Επικαιροποίηση
20-9-2011 Αποτελέσματα κλήρωσης-Νέες αιτήσεις, εδώ
22-9-2011 Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και προκειμένου να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην επιμόρφωση β΄ επιπέδου το δυνατόν περισσότεροι από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, καθώς επίσης επειδή προέκυψαν αρκετές αλλαγές σε στελέχη των ΚΣΕ (νέοι διευθυντές σχολείων κ.ά.) με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και είναι απαραίτητη η κατάλληλη προετοιμασία και ενημέρωσή τους για την καλή λειτουργία των προγραμμάτων, μετατίθεται κατά μια εβδομάδα η έναρξη των μαθημάτων της 3ης περιόδου επιμόρφωσης β΄ επιπέδου και συγκεκριμένα για τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2011.Για τους παραπάνω λόγους παρατείνεται και η β΄ φάση υποβολής και επικαιροποίησης αιτήσεων από τους εκπαιδευτικούς έως και την ερχόμενη Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2011 και ώρα 1 μ.μ. (περισσότερα εδώ). Σπεύσατε λοιπόν, υπάρχει χρόνος!
26-9-2011 Ολοκλήρωση υποβολής αιτήσεων-Εγγραφές επιμορφούμενων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν