Παρασκευή, 24 Ιουνίου 2011

Ψηφιοποίηση της εθνικής βιβλιοθήκης

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΔΒΜ&Θ (εδώ) προωθείται η ψηφιοποίηση του συνόλου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, ώστε να γίνει  «ηλεκτρονική» και να είναι στη διάθεση της νέας γενιάς, ενώ υπό κατασκευή βρίσκεται και ηλεκτρονική μονάδα διασύνδεσης όλων των Βιβλιοθηκών της χώρας σε ένα Ενιαίο Εθνικό Συστήματος Βιβλιοθηκών, έτσι ώστε «θα μπορεί κάθε μαθητής και κάθε νέος να έχει την Εθνική Βιβλιοθήκη σε ένα ''φλασάκι''», όπως δηλώθηκε αρμοδίως. Το έργο πλην της ψηφιοποίησης  όλου του υλικού της Εθνικής Βιβλιοθήκης, θα περιλαμβάνει και τη δημιουργία κατάλληλης ψηφιακής υποδομής για τη συλλογή και διατήρηση του ψηφιακού περιεχομένου που παράγεται στη χώρα μας, τη δημιουργία Ενιαίου Εθνικού Καταλόγου και «έξυπνης» μηχανής αναζήτησης του υλικού, όπως και την κατασκευή Ηλεκτρονικής Μονάδας Διασύνδεσης όλων των Βιβλιοθηκών της χώρας προς την κατεύθυνση της υλοποίησης του Ενιαίου Εθνικού Συστήματος Βιβλιοθηκών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν