Τρίτη, 27 Ιανουαρίου 2009

Πόσο συνεισφέρουν οι ΤΠΕ στην κλιματική αλλαγή;

Η σύγχρονη βιομηχανία Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Information and Communication Technology - ICT) καταναλώνει το 10% της συνολικά παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στις ανεπτυγμένες βιομηχανικά χώρες και ευθύνεται για το 2% περίπου της παγκόσμιας εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου, το οποίο ισοδυναμεί σε σχεδόν 1 γιγατόνο διοξειδίου του άνθρακα! Το μεγαλύτερο ποσοστό του (40%) οφείλεται στις ενεργειακές απαιτήσεις των Η/Υ και οθονών, ενώ για το επιπλέον 23% ευθύνεται η λειτουργία ψηφιακών κέντρων δεδομένων από παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου, με τα δίκτυα τηλεπικοινωνιών (κινητή και σταθερή) συνεισφέρουν αθροιστικά στο 24% του συνόλου των αέριων ρύπων (δες κι εδώ). Για παράδειγμα, από το 1996 έως το 2006 ο αριθμός των κινητών τηλεφώνων σε λειτουργία αυξήθηκε από τα 145 εκ. στα 2,7 δισ. Στην ίδια περίοδο, οι οικιακοί χρήστες του Διαδικτύου ανήλθαν από 50 εκ., σχεδόν αποκλειστικά dial-up συνδέσεων, σε 1,1 δισ. κυρίως ευρυζωνικών συνδέσεων με αυξημένες δυνατότητες αλλά και ενεργειακές απαιτήσεις. Ταυτόχρονα έχει αυξηθεί και το πλήθος των ηλεκτρονικών συσκευών που ο καταναλωτής κατέχει και χρησιμοποιεί σε ατομικό επίπεδο. Οι σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν αυξημένη επεξεργαστική ισχύ και κατά συνέπεια μεγαλύτερες ανάγκες ενεργειακής κατανάλωσης για τη ψύξη κατά την λειτουργία τους. Τα κινητά τηλέφωνα τρίτης γενιάς, τα οποία άρχισαν να μοιάζουν με μαγικές κρυστάλλινες σφαίρες που κάνουν τα πάντα, λειτουργούν σε υψηλότερες συχνότητες και ως εκ τούτου απαιτείται περισσότερη ενέργεια κατά τη φόρτιση τους. Ακόμη υπάρχει ένα αυξανόμενο ποσοστό ενεργειακής σπατάλης που οφείλεται στην άσκοπη χρήση της τεχνολογίας, όπως τα άχρηστα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam, sms), οι περιττές τηλεφωνικές κλήσεις, η αποθήκευση ηλεκτρονικών σκουπιδιών κτλ.Η Διακυβερνητική Οργάνωση για τις Κλιματικές Αλλαγές (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) έχει προτείνει ως το 2020 μείωση στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, της τάξης του 25-40% κάτω από τα αντίστοιχα επίπεδα του 1990 για τις ανεπτυγμένες χώρες και τις αναδυόμενες οικονομίες.Έτσι η βιομηχανία οδηγείται σε περισσότερο λειτουργικές των κινητές συσκευές επειδή βελτιώνοντας την απόδοση των στοιχείων τροφοδοσίας τους, τόσο μειώνεται το ενεργειακό τους αποτύπωμα .Επιπλέον, η ασύρματη διασύνδεση μεγάλου αριθμού ενεργειακών αισθητήρων σε οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, μηχανικά εργαλεία ή άλλα ηλεκτρονικά εξαρτήματα αναμένεται να έχει μεγάλη συνεισφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας σε διάφορους τομείς, όπως η θέρμανση και ο φωτισμός κτηρίων, ο έλεγχος και αυτοματισμός συστημάτων παραγωγής, η διαχείριση μικρών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος κτλ. Περισσότερα εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν