Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2008

Ψηφιακή σύγκλιση; Αρνητικό ρεκόρ...

Η τελευταία σχετική έρευνα της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) παρουσιάζει ιδιαίτερα ανησυχητικά στοιχεία για τις επιδόσεις των Ελλήνων στη χρήση του προσωπικού ηλεκτρονικού υπολογιστή γενικά και του Διαδικτύου ειδικότερα. Πιο συγκεκριμένα, το 73% των Ελλήνων δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο, όταν το αντίστοιχο 73% των Δανών είναι το ποσοστό αυτών που χρησιμοποιούν Ιντερνετ τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Εκτός από τη Δανία, η Σουηδία και η Ολλανδία έχουν τα υψηλότερα ποσοστά σε ό,τι αφορά τη συχνότερη χρήση του Ιντερνετ. Μόλις 22% των Ελλήνων έχει σήμερα πρόσβαση στο Διαδίκτυο. Αρνητικές πρωτιές για την Ελλάδα και σε πιο συγκεκριμένα στοιχεία, καθώς αποχή από τη χρήση Διαδικτύου δηλώνουν το 71% των αντρών, έναντι 39% του μέσου όρου των «25» της Ε.Ε., το 75% των γυναικών (47%), το 31% των φοιτητών (7%), των 59% εργαζομένων (29%) και το 72% των ανέργων. Το τεχνολογικό χάσμα που διαφαίνεται μεταξύ των Ευρωπαίων εταίρων είναι μάλλον απειλητικό, δεδομένου ότι η «ψηφιακή εποχή» έχει ήδη αρχίσει να μετράει χρόνια. Είναι γεγονός, πάντως, ότι το Διαδίκτυο στην Ελλάδα είναι, κατά κανόνα, υπόθεση των νεαρότερων ηλικιακά. Σύμφωνα με μελέτη του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας που δημοσιεύθηκε το 2007, το 59% των νέων ηλικίας 16-24 ετών δηλώνει τακτικός χρήστης του Ιντερνετ, ενώ στην ηλικιακή ομάδα των 25-34 ετών το ποσοστό αυτό αγγίζει το 40%. Αντίστοιχα, στη Γερμανία οι νέοι χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο σε ποσοστό 94%, στη Γαλλία το ποσοστό αυτό είναι 84% και 75% στην Πορτογαλία. Με βάση, βέβαια, και άλλες έρευνες που παρουσιάζονται στο κοινό συνεχώς, διαφαίνεται ότι όσο πάει και «θερμαίνονται» οι σχέσεις των Ελλήνων, ανεξαρτήτως ηλικίας, με το Ιντερνετ.

Πηγή: http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=17715432,53581160,83601896,61405928,67321960,31893096,39391208

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Μπορεί να ενδιαφέρουν